วัดใหญ่ชัยมงคล

หัวข้อแนะนำ

วัดใหญ่ชัยมงคล เก่าแต่สวย มากด้วยตำนาน หากจะพูดถึงจังหวัดที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและเยี่ยมชม ผมว่าหลายๆ คนต้องนึกถึงอยุธยาอย่างแน่นอน เพราะที่นี่เป็นแลนด์มาร์คมาหลายร้อยปีแล้วเพราะไม่มีประเทศไทยที่มีครบทุกอย่าง และใครไปอยุธยาก็อยากไปชมความสวยงามของเมืองเก่า สถาปัตยกรรมเก่าที่ยังคงรักษาโครงสร้างไว้ทั้งหมด แน่นอนว่ามีอยู่มากมายอยู่แล้ว แต่ในบทความนี้จะกล่าวถึงวัดใหญ่ชัยมงคล วัดนี้ได้รับการบันทึกให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวร

วัดใหญ่ชัยมงคล เก่าแต่สวย มากด้วยตำนาน

วัดใหญ่ชัยมงคล เก่าแต่สวย มากด้วยตำนาน จากประวัติวัดนี้เก่าแก่แต่ยังคงความสวยงาม ดังนั้นพระพุทธรูปสำคัญในวัดแห่งนี้จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สวยงามและทรงคุณค่า มีประวัติศาสตร์ให้เรียนรู้มากมาย ใครมีโอกาสมาเที่ยวอยุธยาต้องไม่พลาด

 

จุดกำเนิดเรื่องราว 600 ปี

1900 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทองทรงปลงพระชนม์เจ้าแก้วอหิวาตกโรคแล้วทรงขุดพระศพของเจ้าไทขึ้นพระราชทานเพลิงและพระราชทานเพลิงศพที่วัดป่าแก้ว ประเทศศรีลังกา ในสมัยนั้น ชาวบ้านนับถืออาศัยอยู่เพราะมีคนมาบวชมาก แล้วพระเจ้าอู่ทองทรงแต่งตั้งให้สมเด็จพระวันรัตเป็นหัวหน้านิกายนี้ และได้แต่งตั้งพระภิกษุเป็นประธานวัดนี้จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดเจ้าพระยาไทยป่าแก้วคณะในที่สุด

 

เรื่องราวเล่าขาน อนุสรณ์แห่งชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวร

เนื่องจากวัดนี้มีอายุกว่า 600 ปี จึงเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และหนึ่งในนั้นก็คือชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวรที่วัดแห่งนี้ เรื่องนี้กองทัพพม่าเข้ามาประชิดเมืองจันทสีมา สมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระเอกาทศรถยกทัพไปรบ ซึ่งทรงขับช้างเข้าท่ามกลางวงล้อมของข้าศึกเพื่อยิงปืนใส่พระมหาอุปราช ก่อนออกรบ พระมหาอุปราชทรงขับช้างเข้าต่อสู้ สมเด็จพระนเรศวรจึงฟันพระมหาอุปราชด้วยดาบจนไหล่หัก หลังกลับจากรบก็ลงโทษทหารไม่ตาย อย่างไรก็ตามในระหว่างการทำทัณฑ์บน สมเด็จพระวันรัตและพระสงฆ์ 25 รูปได้ขอพระราชทานอภัยโทษจากสมเด็จพระนเรศวร เพราะพระองค์ทรงเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าที่มารห้อมล้อมก่อนตรัสรู้ ปัญญาของพระองค์จึงเลื่องลือไปทั่วโลก ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงอภัยโทษแก่เหล่าทหารหาญ และข้าพเจ้าขอให้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีต่อเหล่าทหารหาญที่เรียกว่าเจดีย์ชัยมงคล

 

จากอดีตสู่ปัจจุบัน ความสวยงามไม่หายไปตามกาลเวลา

พ.ศ. 2309 พม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา ยึดวัดป่าแก้วเป็นฐานทัพและรบกันยาวนานจนถึง พ.ศ. 2310 เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวัดแห่งนี้ก็ถูกทิ้งร้างเป็นเวลาถึง 400 ปี จนกระทั่งพระภิกษุสามเณรกลุ่มหนึ่งได้ใช้สถานที่นี้เป็นสถานที่ หลังจากนั่งสมาธิได้ประมาณ 4 ปี สุธัมโมได้นิมนต์พระครูภาวนาพิริยคุณ วัดยม อ.บางบาล เจ้าอาวาสมาดูแลวัดจนกระทั่ง 2536. การขยายตัวของวัดใหญ่ชัยมงคลเกิดขึ้นหลายครั้ง คณะพระภิกษุสามเณรนำโดยพระครูพิสุทธิ์บุญสารได้รับการยกย่องให้เป็นวัดต้นแบบที่มีผลงานดีเด่น และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งที่ ๓

 

ตำนาน ที่ยังมีหลักฐานอยู่

วัดใหญ่ชัยมงคล เดิมชื่อ วัดป่าแก้ว หรือ วัดเจ้าพระยาไทย ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำป่าสัก ตามบันทึกประวัติศาสตร์เชื่อว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทองปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเพื่อเป็นที่พักสำหรับพระสงฆ์ที่อุปสมบทสำนักพระวันรัตนมหาเถระในลังกา พระสงฆ์นิกายหนึ่งซึ่งศึกษาธรรมวินัยในภาษาไทยเรียกว่า นิกายป่าแก้ว วัดป่าแก้วจึงแต่งตั้งให้สมเด็จพระวันรัตน์ สังฆราช เบื้องขวา พร้อมด้วยพระพุทธคุณเป็นหัวหน้านิกายนี้ โกศาจารย์ในฐานะหัวหน้าฝ่ายคันธุรา มีตำแหน่งเป็นสังฆราชฝ่ายซ้าย ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดเจ้าพระยาไทวัดเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายขวา วัดใหญ่ชัยมงคลยังเกี่ยวข้องกับพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กล่าวคือ เมื่อ พ.ศ. 2135 สมเด็จพระนเรศวรทรงรบกับพระมหาอุปราชของพม่าที่บริเวณหนองสาหร่าย

 

วัดใหญ่ แห่งชัยชนะ

การสร้างเจดีย์สามารถปรับปรุงของเดิมหรือสร้างใหม่ทั้งหมดก็ได้ พระเจดีย์ชัยมงคลไม่มีหลักฐานแน่ชัด แต่ชาวบ้านเรียกว่า ” พระใหญ่เจดีย์ ” เมื่อเข้าไปถึงเรียกว่า ” พระใหญ่เจดีย์ ” วัดใหญ่ชัยมงคล อย่างไรก็ตาม หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยา กองทัพพม่า ได้เผากรุงเป็นครั้งที่สอง และในที่สุด วัดใหญ่ชัยมงคลก็ถูกทิ้งร้าง ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการสร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่ให้คงอยู่เช่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ เจดีย์ชัยมงคล เพื่อรำลึกถึงชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่มีต่ออุปราตะ มันโยซาวะ หงสาวดี และหอพระพุทธไสยาสน์ที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อเทิดพระเกียรติและประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลายคนไปโบสถ์เป็นประจำ วัดใหญ่ชัยมงคล เปิดทุกวัน เวลา 8.00-17.00 น. ค่าเข้า ชาวต่างชาติ 20 บาท นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 3524 2640.

ข้อมูลสำคัญ

  • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวปลอดภัยเชิงสุขภาพ (SHA) จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมอนามัย จากกระทรวงสาธารณสุข และภาคการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน
    –  มีการทำความสะอาดสถานที่อย่างสม่ำเสมอ
    – มีจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์หรือจุดล้างมือ
    – มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิ
    – นักท่องเที่ยวต้องสวมหน้ากากอนามัย

รวมบทความ