วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล เก่าแต่สวย มากด้วยตำนาน หากจะพูดถึงจังหวัดที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและเยี่ยมชม ผมว่าหลายๆ คนต้องนึกถึงอยุธยาอย่างแน่นอน เพราะที่นี่เป็นแลนด์มาร์คมาหลายร้อยปีแล้วเพราะไม่มีประเทศไทยที่มีครบทุกอย่าง และใครไปอยุธยาก็อยากไปชมความสวยงามของเมืองเก่า สถาปัตยกรรมเก่าที่ยังคงรักษาโครงสร้างไว้ทั้งหมด แน่นอนว่ามีอยู่มากมายอยู่แล้ว แต่ในบทความนี้จะกล่าวถึงวัดใหญ่ชัยมงคล วัดนี้ได้รับการบันทึกให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวร วัดใหญ่ชัยมงคล เก่าแต่สวย มากด้วยตำนาน วัดใหญ่ชัยมงคล เก่าแต่สวย มากด้วยตำนาน จากประวัติวัดนี้เก่าแก่แต่ยังคงความสวยงาม ดังนั้นพระพุทธรูปสำคัญในวัดแห่งนี้จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สวยงามและทรงคุณค่า มีประวัติศาสตร์ให้เรียนรู้มากมาย ใครมีโอกาสมาเที่ยวอยุธยาต้องไม่พลาด   จุดกำเนิดเรื่องราว 600 ปี 1900 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทองทรงปลงพระชนม์เจ้าแก้วอหิวาตกโรคแล้วทรงขุดพระศพของเจ้าไทขึ้นพระราชทานเพลิงและพระราชทานเพลิงศพที่วัดป่าแก้ว ประเทศศรีลังกา ในสมัยนั้น ชาวบ้านนับถืออาศัยอยู่เพราะมีคนมาบวชมาก แล้วพระเจ้าอู่ทองทรงแต่งตั้งให้สมเด็จพระวันรัตเป็นหัวหน้านิกายนี้ และได้แต่งตั้งพระภิกษุเป็นประธานวัดนี้จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดเจ้าพระยาไทยป่าแก้วคณะในที่สุด   เรื่องราวเล่าขาน อนุสรณ์แห่งชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวร เนื่องจากวัดนี้มีอายุกว่า 600 ปี จึงเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และหนึ่งในนั้นก็คือชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวรที่วัดแห่งนี้ เรื่องนี้กองทัพพม่าเข้ามาประชิดเมืองจันทสีมา สมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระเอกาทศรถยกทัพไปรบ ซึ่งทรงขับช้างเข้าท่ามกลางวงล้อมของข้าศึกเพื่อยิงปืนใส่พระมหาอุปราช ก่อนออกรบ พระมหาอุปราชทรงขับช้างเข้าต่อสู้ สมเด็จพระนเรศวรจึงฟันพระมหาอุปราชด้วยดาบจนไหล่หัก หลังกลับจากรบก็ลงโทษทหารไม่ตาย อย่างไรก็ตามในระหว่างการทำทัณฑ์บน สมเด็จพระวันรัตและพระสงฆ์ 25 รูปได้ขอพระราชทานอภัยโทษจากสมเด็จพระนเรศวร เพราะพระองค์ทรงเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าที่มารห้อมล้อมก่อนตรัสรู้ […]